Allmänna villkor

Arbetets utförande

 • Kunden ska innan besök se till att elektrikern har en fri arbetsyta där arbetet ska utföras. Möbler och andra eventuella hinder ska plockas bort av kunden innan besöket påbörjats.
 • Kabeldragning är i regel inte inkluderat vid installation. Undantag gäller för de ordrar där det specifikt anges att det ska inkluderas i tjänsten.
 • Om elektrikern bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att genomföra installationen så den uppfyller gällande lagar och föreskrifter eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den standardinstallation som anges i beställningen så tillkommer merkostnader för arbete och material.

 

Debitering

 • Tilläggsarbeten utanför standardinstallation debiteras per påbörjad timme.
 • Minsta debiteringstid är en timme och trettio minuter plus en startkostnad. Med startkostnad avses framkörning, ansökan av rot avdrag och annat administrativt arbete som uppstår innan och efter besöket.
 • Material debiteras efter våra nettopris-listor med ett påslag på 20% (Det innebär den kostnaden vi betalar för en produkt med ett påslag på 20%).

 

Rotavdrag

 • Kunden ansvarar för att kontrollera om denne har rätt att utnyttja rotavdrag. Kunden åtar sig att förse Din Elinstallatör i Mälardalen AB med alla uppgifter Din Elinstallatör i Mälardalen AB behöver för att ansöka om utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket nekar en utbetalning för rotavdrag på grund av att kunden saknar rätt till rotavdrag för utfört arbete har Din Elinstallatör i Mälardalen AB rätt till fullständig betalning från kunden

 

Fakturering

 • Fakturan för utfört arbete skickas till angiven e-postadress och ska vara betald inom 15 dagar från fakturadatumet.
 • Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift, dröjsmålsränta och inkassoavgifter enligt lag.

 

Uppsägning eller frånträdande

 • Kunden äger rätt att när som helst säga upp tjänsten.
 • Din Elinstallatör i Mälardalen AB äger rätt att neka utförandet av tjänsten.
 • Vid uppsägning måste kunden betala för det arbete som redan har utförts till och med dagen för tjänstens upphörande eller frånträdande.

 

Förfarandet vid klagomål och krav mot Din Elinstallatör i Mälardalen AB

 • Krav eller klagomål som har samband med utförandet av de tjänster som Din Elinstallatör i Mälardalen AB utfört inom ramen för sitt uppdrag ska framställas till Din Elinstallatör i Mälardalen AB så snart som kunden har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas.
 • Krav får inte framställas senare än vad som än är skäligt tid efter att kunden har blivit varse eller borde ha blivit varse om det omständigheter på vilka kravet grundas.

 

Personuppgifter

 • Din Elinstallatör i Mälardalen AB förbinder sig att skydda känslig information och personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?